Ice Diver

Opis kursu

Celem kursu jest nauka planowania, organizowania oraz przedstawienia procedur, technik i problemów związanych z nurkowaniem pod lodem. Podczas zajęć wykonasz 3 nurkowania.
Nurkowania pod lodem nie mogą odbywać się poza sferą światła oraz poniżej głębokości 39 metrów od miejsca wejścia do wody (rekomendowana głębokość: do 23 metrów). W oszacowaniu głębokości należy brać pod uwagę zarówno odległość poziomą (horyzontalną), jak i pionową (wertykalną).
Kurs kończy się wydaniem certyfikatu honorowanego na całym świecie…

Wymagania

Wymagany certyfikat: Advanced Open Water Diver lub stopień równorzędny.
Zwrot „równorzędny” oznacza tutaj certyfikację powyżej stopnia podstawowego z udokumentowanymi minimum 20 nurkowaniami w zakresie nurkowań nocnych, głębokich oraz nawigacyjnych.
Ukończone 18 lat

Uprawnienia

Uprawnia do nurkowania pod lodem

Cena kursu

700 PLN