Kursy

Kursy nurkowania PADI

Open Water Diver

Kurs składa się z trzech części obejmujących: 5 modułów teoretycznych (podręcznik, testy, video i wykład) około 10h Pięć nurkowań na basenie w całym sprzęcie, gdzie nauczysz się podstawowych umiejętności (5 spotkań po około 3-4h lub 3 spotkania po około 9(h) Cztery nurkowania na wodach otwartych.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Advanced Open Water Diver

W ramach kursu AOWD odbędziesz 5 nurkowań na wodach otwartych. Będą to 3 nurkowania z przygodą (do wyboru z listy poniżej) oraz 2 obowiązkowe nurkowania: głębokie oraz nawigacja podwodna. Nurkowania z przygodą:

doskonała pływalność (Peak Performance Buoyancy) – zalecane,
nurkowanie wrakowe (Wreck Diver) – zalecane,
nurkowanie w nocy (Night Diver) – zalecane,
nurkowanie wielopoziomowe i z komputerem nurkowym (Multilevel Diver),
poszukiwanie i wydobywanie (Search and Recovery Diver) ,
wiedza z zakresu życia podwodnego (Underwater Naturalist),
nurkowanie w prądzie (Drift Diver),
nurkowanie z łodzi (Boat Diver),
fotografia podwodna (Underwater Photographer),
nurkowanie na wysokości powyżej 300 m npm (Altitude Diver),
nurkowanie w suchym skafandrze (Dry Suit Diver),

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Adventure Diver

Zapraszamy Cię na program PADI Adventure Diver, którego plan ułożysz sam lub z pomocą instruktora! To od Ciebie zależy, jakie i które elementy będziesz chcieć trenować.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

PADI Scuba Diver

Zajęcia będą teoretyczne, jak i praktyczne. W cenę wliczony jest sprzęt na czas szkolenia oraz nurkowanie w basenie (3 razy) oraz na wodach otwartych (2 razy). Po ukończonym kursie możesz otrzymać certyfikat Scuba Diver .Szkolenia są skierowane do zdrowych osób, powyżej 10ego roku życia.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Bubblemaker

opis kursu bubblemaker 123

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

PADI Scuba Diver

Zajęcia będą teoretyczne, jak i praktyczne. W cenę wliczony jest sprzęt na czas szkolenia oraz nurkowanie w basenie (3 razy) oraz na wodach otwartych (2 razy). Po ukończonym kursie możesz otrzymać certyfikat Scuba Diver .Szkolenia są skierowane do zdrowych osób, powyżej 10ego roku życia.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Adventure Diver

Zapraszamy Cię na program PADI Adventure Diver, którego plan ułożysz sam lub z pomocą instruktora! To od Ciebie zależy, jakie i które elementy będziesz chcieć trenować.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Rescue Diver

Kurs Rescue Diver PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy mają już pewne doświadczenie nurkowe i chcą powiększyć swoje umiejętności przewidywania, rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Uczy oceniać różne sytuacje nurkowe, radzić sobie w typowych sytuacjach jak i pomagać innym, mniej doświadczonym nurkom

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Rescue Diver

Kurs Rescue Diver PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy mają już pewne doświadczenie nurkowe i chcą powiększyć swoje umiejętności przewidywania, rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Uczy oceniać różne sytuacje nurkowe, radzić sobie w typowych sytuacjach jak i pomagać innym, mniej doświadczonym nurkom

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Master Scuba Diver

Certyfikat MSD (Master Scuba Diver) jest najwyższym stopniem rekreacyjnym w systemie PADI i jest wydawany nurkom o ponadprzeciętnych umiejętnościach i doświadczeniu. Jest uznawany na całym świecie jako wybitne osiągnięcie w nurkowaniu rekreacyjnym

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Master Scuba Diver

Certyfikat MSD (Master Scuba Diver) jest najwyższym stopniem rekreacyjnym w systemie PADI i jest wydawany nurkom o ponadprzeciętnych umiejętnościach i doświadczeniu. Jest uznawany na całym świecie jako wybitne osiągnięcie w nurkowaniu rekreacyjnym

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Divemaster

Kurs nurkowy PADI Dive Master to pierwszy kurs PADI, wprowadzający nurków na profesjonalną ścieżkę nurkową, po którym to zdobędą rangę certyfikowanego asystenta Instruktora. Będą oni mogli w szyszłości nadzorować certyfikowanych nurków w trakcie ich nurkowań., podczas szkoleń i innych aktywności nurkowych. Dive Master w oczch innych to wzorzec umiejętności i wiedzy nurkowej, kompetentny asysten oraz osoba zarządzająca i nadzorująca nurkowania.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Divemaster

Kurs nurkowy PADI Dive Master to pierwszy kurs PADI, wprowadzający nurków na profesjonalną ścieżkę nurkową, po którym to zdobędą rangę certyfikowanego asystenta Instruktora. Będą oni mogli w szyszłości nadzorować certyfikowanych nurków w trakcie ich nurkowań., podczas szkoleń i innych aktywności nurkowych. Dive Master w oczch innych to wzorzec umiejętności i wiedzy nurkowej, kompetentny asysten oraz osoba zarządzająca i nadzorująca nurkowania.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Scuba Review

Program PADI Scuba Review to „powtórka z nurkowania” dla certyfikowanych nurków, którzy chcą odświeżyć swoje umiejętności po długiej przerwie w nurkowaniu lub przed podróżą, dla chcących podnieś uprawnienia ze stopnia nurka – juniora lub jako forma wstępnej oceny przed kolejnym kursem (ocena wiedzy, spełnienie wymagań zaliczeniowych dla wód basenopodobnych, opcjonalnie nurkowanie na wodach otwartych). Dedykowany jest również dla osób, których wiedza i umiejętności wymagają wstępnej oceny – niecertyfikowanych nurków z „przekazówką”, chcących ukończyć szkolenie jak i dla nurków ze stopniem PADI Scuba Diver, pragnących uzyskać certyfikat PADI Open Water Diver (ocena wiedzy, spełnienie wymagań zaliczeniowych dla wód basenopodobnych ).

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Emergency First Responce

Twoja szybka pomoc może uratować życie, bądź podtrzymać przy życiu nim zjawi się pogotowie. Wiedza, którą zdobędziesz na kursie jest niezastąpiona w codziennym życiu. Po kursie EFR otrzymujesz to co najważniejsze - umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Nasza szkoła posiada fantomy, na których uczymy Was udzielania pomocy oraz Defibrylator AED. Jest to urządzenie oddziałującym na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii używane podczas migotania komór serca. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Emergency First Responce

Twoja szybka pomoc może uratować życie, bądź podtrzymać przy życiu nim zjawi się pogotowie. Wiedza, którą zdobędziesz na kursie jest niezastąpiona w codziennym życiu. Po kursie EFR otrzymujesz to co najważniejsze - umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Nasza szkoła posiada fantomy, na których uczymy Was udzielania pomocy oraz Defibrylator AED. Jest to urządzenie oddziałującym na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii używane podczas migotania komór serca. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Peak Performance Buoyancy

Celem kursu specjalistycznego PADI Doskonała pływalność zerowa jest zapoznanie nurków z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, technikami, problemami, oraz przyjemnością nurkowania. Kurs specjalistyczny PADI Doskonała pływalność zerowa jest bezpiecznym, prowadzonym pod okiem Instruktora wprowadzeniem w ten rodzaj nurkowania. Celami treningu w ramach kursu specjalistycznego PADI Doskonała pływalność zerowa jest: •rozwinięcie wiedzy studentów na temat doskonałej pływalności zerowej - jak powinno się nurkować, •rozwinięcie umiejętności studentów, które są potrzebne do nurkowania z doskonałą pływalnością zerową

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Semiclosed Rebreather

Myślisz, że rebreathery są tylko dla nurków technicznych? Pomyśl raz jrebreather divereszcze, ponieważ najnowsze rebreathery to lekkie, łatwe do transportu jednostki, wykorzystujące zaawansowane układu elektroniczne, aby były łatwe w użyciu. Rebreathery pozwalają na dłuższe nurkowanie bezdekompresyjne, redukują zużycie gazu i pozwalają jeszcze bardziej zbliżyć się do podwodnego życia. Kursy rebreatherowe PADI dzielą się na dwie kategorie - rekreacyjne i techniczne. Każdy z nich wykorzystuje określony typ rebreathera, Typ R (rekreacyjny) i Typ T (techniczny). Niektóre jednostki mogą być wykorzystane w obu kategoriach. Rekreacyjne nurkowanie rebreatherowe jest ograniczone do 30 metrów, jest bezdekompresyjne i w razie konieczności można się wynurzyć na powierzchnię korzystając z obiegu otwartego, który jest częścią rebreathera. Nurkowanie techniczne wykorzystuje bardziej skomplikowane jednostki i zabiera nurka poza granice nurkowania rekreacyjnego wymagając przy tym przystanków dekompresyjnych.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Sidemount

S

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Dry siuts

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Dry siuts

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Ice Diver

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Ice Diver

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Specjalizacje nurkowe PADI

Deep Diver

Zamiarem Kursu Specjalistycznego PADI Deep Diver -Nurkowanie Głębokie jest zapoznanie kursantów z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, procedurami, technikami, problemami, ryzykiem oraz przyjemnością nurkowania na głębokościach pomiędzy 18 m a 40 m. Kurs specjalistyczny PADI Nurkowanie Głębokie jest pomyślany jako bezpieczna, nadzorowana przez Instruktora forma wprowadzenia kursantów w nurkowanie głębokie w ramach limitów nurkowanie rekreacyjnego.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Night Diver

Pomoże Ci poszerzyć umiejętności nurkowania w nocy, które przez wielu nurków uznawane jest za najbardziej fascynujące. Na 3 nurkowaniach tego kursu, dowiesz się jak bezpiecznie planować i prowadzić nocne nurkowania, kontrolując swoją pływalność i ucząc się komunikacji w nocy. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu honorwanego na całym świecie…

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Wreck Diver

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych oraz 4 nurkowań, podczas których będzie okazja spotkać się oko w oko z wrakiem •Wymagane materiały to podręcznik nurkowania wrakowego oraz film instruktażowy •Specjalizacja zaliczana jest do certyfikatu PADI Master Scuba Diver

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Enriched Air Diver

Specjalizacja PADI Enriched Air Diver jest jednych z najpopularniejszych kursów na świecie. Nurkowanie z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza popularnie nazywanego nitroxem pozwala na zwiększenie marginesu bezpieczeństwa i znaczne zwiększenie limitów bezdekompresyjnych w porównaniu do nurkowania na powietrzu (wiąże się to z jednak ograniczeniem maksymalnej głębokości nurkowania). Jednym słowem użycie nitroxu pozwoli Ci spędzić więcej czasu pod wodą
•Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroxu.

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Ice Diver

Celem kursu jest nauka planowania, organizowania oraz przedstawienia procedur, technik i problemów związanych z nurkowaniem pod lodem. Podczas zajęć wykonasz 3 nurkowania.
Nurkowania pod lodem nie mogą odbywać się poza sferą światła oraz poniżej głębokości 39 metrów od miejsca wejścia do wody (rekomendowana głębokość: do 23 metrów). W oszacowaniu głębokości należy brać pod uwagę zarówno odległość poziomą (horyzontalną), jak i pionową (wertykalną).
Kurs kończy się wydaniem certyfikatu honorowanego na całym świecie…

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00

Dry Suit Diver

W czasie tego kursu wykonujemy 2 nurkowania poprzedzone sesją ćwiczeń na basenie. Sesja ta pozwala na zapoznanie się z budową takiego skafandra oraz pozwala na przećwiczenie ważnej umiejętności regulowania pływalności przez nurkujących w suchym skafandrze.
Kurs kończy się wydaniem certyfikatu honorowanego na całym świecie…

Data rozpoczęcia kursu: 0000-00-00